Kvittering skapt av

Dato: 1864-02-15Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-09


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 15 spd

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: A. M. Eyde, Louise Olsen

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus