Kvittering skapt av

Dato: 1794-05-13Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-080


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til Søren Larsen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus