Kvittering skapt av

Dato: 1798-04-30Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-081


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til Johan Stiegler

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus