Kvittering skapt av

Dato: 1815-05-03Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-084


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til J. G. Bøhmer og Marthinus O. Olsen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus