Kvittering

Mottaker
Christian Magnus Falsen

Dato: 1827-09-03Signatur: ubb-ms-0178-a-03-15


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Attest på at Herr Generalprokurør Falsen har betalt påliggende formue og Norgeskatt til Riksbankseddelens innløsning for skatteåret 1. Juni 1825 til 1. Juli 1826 med fem og førti spesidaler tre og tyve skilling. Fra Skattefogdens kontor i Christiania den 3. september 1827.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Skatt, Kvittering, Riksbankseddel

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Skattefogdens kontor i Christiania

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus