Kvittering

Dato: 1825-10-04Signatur: ubb-ms-0178-a-03-20


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

No. 12. Betaling av 200 norske spesidaler til herr inspektør Kock fra regning fra murmester Flintoe 4. oktober 1825.Underskrevet av Falsen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Regning, Kvittering, Murmester

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Jacob Edward Flinto, Koch

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus