Kvittering

Dato: 1825-10-02Signatur: ubb-ms-0178-a-03-29


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kvittering på mottatt regning fra herr H. Falsen for herr stiftamtmann Falsen på 20 spesidaler og 20 skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Regning, Kvittering

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus