D/S Sotra

<p>Fjordabåten på bildet er D/S SOTRA, levert fra Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri i 1894 til Herman Barstad, som drev et lite dampskipsselskap fra 1893 til 1913, da det ble utkonkurrert av Hjelme & Herlø Dampskibsselskab, senere Øygardsbåtane. I 1913 ble båten solgt til Det Stavangerske Dampskipsselskab, fikk navnet ØYBUEN og satt inn i lokalruter i Ryfylke. I 1959 solgt til Ole Reilstad, Finnøy, ombygget til dieseldrift og fraktefart. Hugget opp kort tid senere.</p>

Også kjent som:

  • Øybuen