HMS Cyclops

<p>ubåtreparasjons- og depotskip fra Royal Navy.</p>