Ukjent

[Bygging av demningen]

Trolig bygging av den nye Inntaksdam i Skredderdalen som stod ferdig i 1924

Anleggsarbeider, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13230

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Fotografi ubb-bs-ok-13167

Ukjent

[Den gamle inntaksdammen i Skredderdalen]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13302

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13165

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen

Trillebår, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13069

Ukjent

[Inntaksdam]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13245

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Yrkesklær, Anleggsarbeider, Demning, Forskaling

Fotografi ubb-bs-ok-13316

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Bygging av dam i Skredderdalen

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13057

Ukjent

[Bygging av ny inntaksdam]

Den nye inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13083

Ukjent

[Den gamle inntaksdammen i Skredderdalen]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13082

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13166

Ukjent

[Den gamle inntaksdam i Skredderdalen]

Den nye inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Oversiktsbilde, Byggeplass, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13127

Ukjent

[Bygging av ny inntaksdam]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13318

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Ukjent

[Inntaksdam]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13247

Ukjent

[Inntaksdam]

Den nye Inntaksdam i Skredderdalen stod ferdig i 1924

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13249