Knud Knudsen

Strandgaden i Bergen (Strandshjørnet) omkr.1888

Gate, Folkeliv, Allmenning, Trikk, Sakfører, Inkassobyrå

Fotografi ubb-kk-m-005

Ukjent

Bergen. Strandgaten

Trolig fotografert 1909

By- og småsteder, Allmenning, Kolonialforretning, Trikk, Vinforretning, Sakfører, Inkassobyrå

Fotografi ubb-bros-05347