Diplom datert 1520, 11. november. Stavanger

1520-11-11

Berg Eyulfssøn bekrefter at hans bror Endrid Eyulfssøn har kjøpt 1 ½ månedsbol i Vormestrand av ham og betalt ham for dette. Stiftamtmann Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember.

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0193