Knud Knudsen

Finneloftet paa Voss

Loft

Fotografi ubb-kk-1622-09755

Johan Kjennerud

[Finnesloftet]

Gård, Tregjerde, Løe

Fotografi ubb-bs-ok-15036

Johan Kjennerud

[Gård]

Gård, Tregjerde, Løe

Fotografi ubb-bs-ok-15054

Knud Knudsen

Finnelofte, Vos

Loftet står på Finne i Gullfjordungen, oppført i 1295. Tilhører i dag Fortidsminneforgensen som kjøpte bygningen i 1891.

Gård, Loft

Fotografi ubb-kk-nnx-0101