Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandalen]

1961-05-17

Sandalen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-017371

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandalsbotn i Sandalen]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-070610

Ralph L. Wilson

Vei gjennom gaardstun Sandalen, med gut og sol

Gård, Gutt, Boy, Hverdagsklær, Tun

Fotografi ubb-wil-l-036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandalsbotn i Sandalen]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-070609

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandalsbotn i Sandalen]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-070611