Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Hesje, Vei, Stabbestein, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Stavkirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-3439

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel og Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke og Borgund Kirke

Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Tregjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0851

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854