Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Kirke, Vei, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Elv, Hesje, Stabbestein, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Kirke, Stavkirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-3439

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel og Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke og Borgund Kirke

Kirke, Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje, Tregjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0851

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Kirke, Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854