Rolf Norvin

Bergens Handelsreisendes Forening

1957-10-30

Bygninger, Fagforening

Fotografi ubb-nor-b-0779