Diplom datert 1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1396-04-16

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurland) i Sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0057

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift.

1843

Indeholder oplysninger om glasmalerier i kirkerne i Solvorn, Stedje. Skildring av Urnes, Vang og Slidre kirker.

Arkitektur, Historie, Kirke, Glassmaleri

Manuskript ubb-ms-0197-b-1

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av ...

Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0218