Gustav Brosing

[Strandgaten 107]

Strandgaten 107 (Smesby Hotell) under nedrivning, C. Sundts gate 37 (midten) og t.h. Strandgaten 195 under bygging. Ca. 1955

By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-01811