Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051335

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051361

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149049

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare]

1964-09-21

Skare

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146847a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051342

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0053

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051348

Jørgen Grundtvig-Olsen

Mathopen pr Bergen

1925-04-28

Landskap, Gård, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0890

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051367

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051544

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0042

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051381

Atelier KK

[A/S Industri - Bergen, Mathopen 1919]

A/S Industri - Bergen, Mathopen 1919

Skipsbygging - verftsindustri, Kart, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-144-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051332

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051350

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051359

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051364

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0052

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0055

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051391

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051339

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051374

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051355

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051556

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051346

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051557

Ukjent

[Wesselengens Bataljon på landtur til Mathopen, 19. juni 1927]

1927-06-19

Foran fra v. Anskar Støre og Sverre Andersen

Medalje, Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Offiser

Fotografi ubb-bs-ok-02397-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051344

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051376

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051358

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051357

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0048

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051375

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Båt, Ferge, Kaianlegg, Buss, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051360

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051390

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051559

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0046

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0047

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0051

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051378

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051333

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051329

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051330

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare, Mathopen]

1965-05-29

Skare, Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051366

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare]

1964-09-21

Skare

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146844

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051334

Ukjent

[Wesselengens Bataljon på landtur til Mathopen, 19. juni 1927]

1927-06-19

Bak fra v. Olav Borge, Sigurd Torbjørnsen, Johannes Sjursen, Olav Kårstad, Nils Torsen og Erik Blindheim.

Medalje, Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Offiser

Fotografi ubb-bs-ok-02397-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051373

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Bil, Mann

Fotografi ubb-nor-f-0043

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051365

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1964-09-21

Hilleren

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146848

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051372

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Bil

Fotografi ubb-nor-f-0050

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0049

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1964-09-21

Hilleren

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146849a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051371

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051380

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051377

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0057

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051347

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051354

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051328

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0056

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051351

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051337

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051362

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare]

1964-09-21

Skare

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146845

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051363

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051340

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051356

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare]

1964-09-21

Skare

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146843

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051343

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149048

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skare]

1964-09-21

Skare

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146846

Birger Huun

Mathopen. Nøst

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0038

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bunkers, Sjøforsvaret

Fotografi ubb-nor-f-0054

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149004

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051352

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051558

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051370

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051353

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051331

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051338

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051349

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051389

Atelier KK

[A/S Industri-Bergen, Skipsbyggeri, Mathopen.]

A/S Industri-Bergen, Skipsbyggeri, Mathopen.

Skipsbygging - verftsindustri, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-144-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-08-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051345

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1961-05-17

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051379

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen]

1965-05-29

Mathopen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149008