Gustav Brosing

[Valkendorfs gate]

Valkendorfs gate

Gate, Avis, By- og småsteder, Kjøtthandel, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bros-02787