Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 004

1822-06-28

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Manuskript ubb-ms-0198-c-04

Henrik Ibsen

Brev fra Hennrik Ibsen til Danielssen

1875-02-26

Ibsen skriver til Danielssen og ber ham stemme til Ibsens fordel i saken hvor Ibsen er innstilt til et forhøyet bidrag fra statskassen og han kunne jobbe videre med stor historisk drama

Teater

Brev ubb-ms-2083-c-1-02

I.C. Dahl

Tegning av kapellvindu, I.C. Dahl 31. desember 1849.

1849-12-31

Detaljert skisse av et kapellvindu i farger med notater. Det er brukt både akvarellmaling og blyant. Dahl nevner Olav Kyrre i sine notater.

1800-tallet, Arkitektur, Tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer

Manuskript ubb-ms-0539-a-25

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 19: [Drikkehorn, til Kjøbs i Tellemarken.]

1839-08-29

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-019

I.C. Dahl

Skisser av en øks og hjelm med notater.

1840-11-14

En side med notater og en side med ulike skisser. Skisser av blant annet øks og sverd, et hjerte og et inngangsparti.

Tegninger

Manuskript ubb-ms-0539-a-07

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 011

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Manuskript ubb-ms-0198-c-11