Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1970-08-24

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204904

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1958-09-06

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119814

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1960-07-04

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009476

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1958-09-06

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119815

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1960-07-04

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde, Aldershjem

Fotografi ubb-w-f-009517

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole. Biskopshavn kirke]

1970-08-24

Hellen skole. Biskopshavn kirke

Kirke, Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204905

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen skole]

1962-07-18

Hellen skole

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080498

Widerøe's Flyveselskap A/S; Helge Skappel

Hellen skole

1955-06-02

Skolebygning, Bolighus, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080744

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helleveien]

1964-08-11

Helleveien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143626