Mittet & Co.

Bergen efter Branden, Torvet."

Bergen etter brannen 1916

Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Brakker, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04057

B.C & A.H.

Torvalmending med Barakker

Bergen etter brannen 1916.

Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Brakker, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04063