Atelier KK

[St. Fransiscus øyeklinikk, Parkveien 32]

St. Fransiscus øyeklinikk, Parkveien 32

Villa, Port, Balkong, Arkitekt, Vindu, Karnapp, Arkitekter, Øyeklinikk

Fotografi ubb-kk-n-312-001

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

St. Franciskus Klinik

Bygningen ble oppført i 1916. Arkitekt var Daniel Muri. Var først privatbolig for skipsreder Peder Kleppe, men ble i 1923 tatt i bruk som øyeklinikk for St. Franciskus hospital.

Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-bros-04600