Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053582

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053618

Jakob Naustdal

Botaniske notatar 1-2 1944. Lyngmark og myr. Ådland, Fana, Hjellestad, Dalanger, Dalamyra.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053612

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053615

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053611

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053583

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053585

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053613

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053616

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1944. Ferskvatn og myrar.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-018

Jakob Naustdal

1944. Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-022

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053584

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053620

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053617

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053614

Widerøe's Flyveselskap A/S

Aadland gård

1955-06-11

Ådland?

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082375

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ådland gård

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082386

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1961-08-23

Ådland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053619

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ådland]

1955-06-11

Ådland

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082376