Ukjent

Fregatten "Lina" af Bergen

Den 1.05. 1867 gikk klipper-fregatten "Lina" av stabelen på Dekkes verft i Bergen. Eiere var skipsbygger Dekke og grosserer Fleischer.

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi, Fregatt

Fotografi ubb-bs-ok-14044

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Arbeidsfolk på taket av

Arbeider, Worker, Industriområde, Sekkehjul

Fotografi ubb-sg-007-006

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Taktekking?

Arbeider, Worker, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-007

Solveig Greve

[Bjørgeboden]

Arbeider, Worker, Havnebod, Personbil, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-003

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Arbeidsfolk på taket av Berstad-bygget

Arbeider, Worker, Personbil, Nettinggjerde, Parkeringsplass, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-001

Ukjent

Fregatten "Lina" af Bergen

Fra Norsk Folkeblad nr.22. side 169, Dato 01.06.1867. Årgang 2

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi, Fregatt

Fotografi ubb-bs-ok-14044

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Arbeidsfolk på taket av

Arbeider, Worker, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-007

Ukjent

[Nøstet]

Nøstet

Kaianlegg, Steinbrudd

Fotografi ubb-bros-02532

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg over Nøstebugten

Fabrikk, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Skorstein, Tak, Pipe

Fotografi ubb-wil-a-087

Solveig Greve

[Bjørgeboden]

Bjørge selv???

Arbeider, Worker, Havnebod, Personbil, Industriområde, Talje

Fotografi ubb-sg-007-005

Gustav Brosing

Verftet

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-02669

Gustav Brosing

Verftet

1957-08-23

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-00174b

Solveig Greve

[Bjørgeboden]

Arbeider, Worker, Havnebod, Personbil, Sekk, Industriområde, Talje

Fotografi ubb-sg-007-004

Ukjent

[Verftet]

Verftet

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Rekkverk

Fotografi ubb-bros-04632

Gustav Brosing

Nedre Strangehagen-Verftet

Gatelys, Bolighus, Residential Building, Brostein

Fotografi ubb-bros-05177

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Taktekking?

Arbeider, Worker, Industriområde, Sekkehjul

Fotografi ubb-sg-007-006

Gustav Brosing

Verftet

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-02670

Gustav Brosing

[Verftet]

Verftet

Bolighus, Residential Building, Steintrapp

Fotografi ubb-bros-07823

Ukjent

[Nøstebukten. Verftet.]

Nøstebukten. Verftet.

Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-02533

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Verftet]

1958-09-06

Verftet

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119773

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Arbeidsfolk på taket av

Arbeider, Worker, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[U.S.F]

1958-09-06

U.S.F

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Industribygning, Kokshandel, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-119831

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstet fra Nordnæs

Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-wil-a-021

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg n.s. over Nøstebugten

Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Skorstein, Pipe, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-wil-a-085

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Arbeidsfolk på taket av

Arbeider, Worker, Personbil, Nettinggjerde, Parkeringsplass, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

United Sardines Factories A/S

1954-08-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078490

Gustav Brosing

Verftet

1957-06-14

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-00174a

Solveig Greve

[Berstadhuset, Verftet]

Taktekking?

Arbeider, Worker, Industriområde

Fotografi ubb-sg-007-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

H. Namtvedt A/S

1948-10-08

Dokken, Nøstet, Verftet

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013807

Knud Knudsen

[Utsikt mot Nøstet]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nsx-0344

Ukjent

Bergen, Nordnæs

Postkort, Bygninger, Fiskebåt

Fotografi ubb-bros-02352