Gustav Brosing

[Verftet]

Verftet

Bolighus, Steintrapp

Fotografi ubb-bros-07823

Ukjent

Fregatten "Lina" af Bergen

Den 1.05. 1867 gikk klipper-fregatten "Lina" av stabelen på Dekkes verft i Bergen. Eiere var skipsbygger Dekke og grosserer Fleischer.

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi, Fregatt

Fotografi ubb-bs-ok-14044

Ukjent

[Nøstebukten. Verftet.]

Nøstebukten. Verftet.

Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-02533

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Verftet]

1958-09-06

Verftet

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119773

Ukjent

Fregatten "Lina" af Bergen

Fra Norsk Folkeblad nr.22. side 169, Dato 01.06.1867. Årgang 2

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi, Fregatt

Fotografi ubb-bs-ok-14044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[U.S.F]

1958-09-06

U.S.F

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industribygning, Festning, Kokshandel, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-119831

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstet fra Nordnæs

Barn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-021

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg n.s. over Nøstebugten

Fabrikk, Oversiktsbilde, Skorstein, Pipe, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-wil-a-085

Widerøe's Flyveselskap A/S

United Sardines Factories A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078490

Gustav Brosing

Verftet

1957-06-14

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-00174a

Ukjent

[Nøstet]

Nøstet

Kaianlegg, Steinbrudd

Fotografi ubb-bros-02532

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg over Nøstebugten

Fabrikk, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Skorstein, Tak, Pipe

Fotografi ubb-wil-a-087

Gustav Brosing

Verftet

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-02669

Gustav Brosing

Verftet

1957-08-23

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-00174b

Widerøe's Flyveselskap A/S

H. Namtvedt A/S

1948-10-08

Dokken, Nøstet, Verftet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013807

Knud Knudsen

[Utsikt mot Nøstet]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Bolighus, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nsx-0344

Ukjent

Bergen, Nordnæs

Bygninger, Postkort, Fiskebåt

Fotografi ubb-bros-02352

Ukjent

[Verftet]

Verftet

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Rekkverk

Fotografi ubb-bros-04632

Gustav Brosing

Nedre Strangehagen-Verftet

Gatelys, Bolighus, Brostein

Fotografi ubb-bros-05177

Gustav Brosing

Verftet

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-02670