Olai Schumann Olsen

[Tellnespollen, Fjell]

Tellnespollen, Fjell

Gjeter, Sau, Nettinggjerde

Fotografi ubb-so-1328