Underretning om Friderichhalds Beleiring, og Kong Carl den 12tes Død samme Steds med videre.

Anno 1718. Avskrift fra forskjellige kilder. Fra sidste halvdel av 17-tallet.

Historie, Militæret, Krigshistorie, Sverrige vedk., Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Manuskript ubb-ms-0120