Samlinger knyttet til Fredrikshald

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0120

Diplom datert 1742, 14. november. Halden (Fredrikshald)

1742-11-14

Henning Friman, justisråd og amtmann over Fredrikshalds og Smålenenes amter, har solgt til Niels Nes følgende gårder og gårdparter i Sogn, Bergeim, Undredal og Njøs, som han hadde arvet etter sin søster Marie Friman. Salgssummen ...

Diplom ubb-diplom-1257