Atelier KK

Kroken, Sogn

Landskap, Bygd, Oversiktsbilde, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7811

Atelier KK

Kroken med husstellskulen

Skolebygning, Gård, Oversiktsbilde, Husmorskole

Fotografi ubb-kk-pk-7809