Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Boktrykkeri, Fetevare, Paraplyforretning, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-006

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5]

Christian Michelsens gate 5

Gate, By- og småsteder, Byggeplass, Gjenreising og sanering, Apotek, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-050