Oscar Hansen

[Ukjent landskap, kanskje fra Søndre Land]

Ukjent landskap, kanskje fra Søndre Land

Landskap, Landscape, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-07504-002

Oscar Hansen

[Store og Veslehorn]

Store og Veslehorn

Landskap, Landscape, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-07503-001

Oscar Hansen

[Ukjent landskap, kanskje fra Søndre Land]

Ukjent landskap, kanskje fra Søndre Land

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-07504-001

Oscar Hansen

[Gutter med lekebåter]

Gutter med lekebåter

Barn i lek, Gutt, Boy, Lekebåt, Bekk

Fotografi ubb-bs-ok-07414

Oscar Hansen

[Hotell ved Randsfjorden]

Hotell ved Randsfjorden

Landskap, Landscape, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-15765

Oscar Hansen

[Ukjent gård, kanskje fra Søndre land]

Ukjent gård, kanskje fra Søndre land

Gård

Fotografi ubb-bs-ok-07504-003

Oscar Hansen

[Gård, Søndre Land]

Gård, Søndre Land

Landskap, Landscape, Gård, Oversiktsbilde, Overview, Fjøs, Løe

Fotografi ubb-bs-ok-07503-003

Oscar Hansen

[Fra Søndre Land]

Fra Søndre Land

Landskap, Landscape, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-07503-002