Christian Magnus Falsen

Utskrift av Nordre Bergenhus Amts kopibok

Brevet omhandler Søndre Bergenhus Amts verging mot å utbetale en regning til Sorenskriver Voss, som han har lagt ut til Tingholderen og Langrettet for et Justitstingsviden for tyveri utført av Brithe Larsdotter Wigøren. Søndre Bergenhus ...

1800-tallet, Tyveri, Regjeringen, Grunnloven, Utgift

Brev ubb-ms-0178-b-04