Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Bil, Car, Begravelse, Lastebil, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-058

Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Begravelse, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-059

Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Begravelse, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-060

Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Begravelse, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-061

Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Begravelse, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-063

Atelier KK

[Begravelse, Lysekloster kapell]

Oppdragsgiver er merket Nicolaysen. Vi ser trolig begravelsen til Wibecke Nicholaysen 9. oktober 1930. Hun døde 3. oktober, 84 år gammel.

Begravelse, Kapell

Fotografi ubb-kk-n-339-062