John Bernhard Rekstad

Strømsfjeld og Bjørnbænken seet fra Storfjeld 1905

Kartnr. 1825 I UTM koord. Straumsfjellet og Bjørnbænken sett frå Storfjellet

Landskap, Landscape, Geologi

Fotografi ubb-jr-180-006

John Bernhard Rekstad

Granitgange i sydvestsiden af Strømsfjeld 1905

Landskap, Landscape, Geologi

Fotografi ubb-jr-180-005

John Bernhard Rekstad

Strømsfjeld og Bjørnbænken seet fra toppen af Hongfjeld 1905

Landskap, Landscape, Geologi

Fotografi ubb-jr-180-004