Knud Knudsen

Kvalnæs i Hardanger

Fjell, Gård, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0025

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Fjell, Kirke, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0858

Diplom datert 1367, 29. august. Svartveit (Ullensvang, Hordaland)

1367-08-29

Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol.

Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0046

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Damskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab.

Fjell, Isbre, Fjord, Dampskip, Bolighus, Mann, Kaianlegg, Vann, Gutt, Naust

Fotografi ubb-kk-2127-0566

Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

1566-09-08

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0264

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Kirke, Vei, Gård, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0229

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Landskap, Sau

Fotografi ubb-dju-p-0477a

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger

Fjell, Vei, Gård, Fjord, Bolighus, Naust, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0860

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Kirke, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0867

Diplom datert 1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland)

1415-10-10

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Forlik, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0084

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-20997-196

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Fjell, Gård, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0232

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Kvinne, Mann, Kaianlegg, Gutt, Høylass

Fotografi ubb-bs-ok-20997-194

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0238

Knud Knudsen

Ullenvangs Kirke i Hardanger

Ullensvang kirke er en langskipskirke i gotisk stil. Kirken er trolig oppført i slutten av 1200 tallet. Kirken ble utvidet i 1884

Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0235

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Folkemengde, Musikkorps, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7498

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Fotografert mot Ullensvang kyrkje og Børvenuten.

Fjell, Kirke, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0231

Knud Knudsen

Fra Lofthus i Hardanger

Lofthus fotografert mot Ullensvang kyrkje, med utsikt mot Børvenuten og Folgefonna

Fjell, Kirke, Isbre, Fjord, Vann, Naust

Fotografi ubb-kk-2127-0567

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Hest, Fjord, Kaianlegg, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Fjord, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0224

Catharine Hermine Kølle

Ullensvang.

Ullensvang kirke, Sørfjorden og Folgefonna i bakgrunnen

Prospekt, Isbre, Kirke, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000451

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Kvinne, Gutt

Fotografi ubb-bs-ok-20997-195

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Landskap, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7497

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Fjord, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-0234

Bernt Martin Henrik Nielsen Schrøder

Ullensvang

Fru Knudtzon, tredje person til venstre, rett etter hestene.

Kvinne, Gruppeportrett, Hest, Mann, Kløvhest, Hesje

Fotografi ubb-bs-fol-01257

Knud Knudsen

Kvitevold i Hardanger

Vei, Bolighus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0225

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Vei, Fjord, Hesje, Naust, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Dapskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger Sønhordlandske Dampskibsselskab.

Dampskip, Bolighus, Mann, Kaianlegg, Naust, Utedo

Fotografi ubb-kk-1622-08087

Knud Knudsen

Hovland i Hardanger

Fjell, Gård, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0024

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Gård, Fjord, Bolighus, Naust, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862

Diplom datert 1436, 21. mars, Ullensvang (Hordaland).

1436-03-21

To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0105

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Trolig fotografert da Knudsen var i Utne til bryllupet mellom skipskaptain Johan Johansen Utne og Johanne Chatarine Utne f. Garmmen som giftet seg 31.03.1869. Huset til venstre ...

Fjell, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Turisme, Naust, Tregjerde, Dal, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-1318-0279

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger.

Fjell, Gård, Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Helletak, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0859

Knud Knudsen

Parti fra Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0228

Diplom datert 1346, 25. april. Uten sted

1346-04-25

Hans oversettelse er vedlagt. Holcks gave. To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde ...

Bryllup, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Gave

Diplom ubb-diplom-0028

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2082

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0771

Knud Knudsen

Parti fra Hovlandsdalen i Hardanger

Mann, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0026

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubm-bf-diby-000449

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-001

Diplom datert 1567, 16.mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

1567-03-16

Sammendrag: Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0265

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-0864

Diplom datert 1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)

1443-01-09

To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger. Holcks gave.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Skatt, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0115

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Utsnitt av ubm-bf-diby-000449.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubb-ms-utst-0056

Diplom datert 1369, 15. april. (Uten sted)

1369-04-15

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0048

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Opedalsvegen, Skrikjofossen i bakgrunnen

Kvinne, Fjell, Vei, Gård, Frukttrær, Uthus, Helletak, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16701

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Kirke, Gård, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0866

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Trolig fotografert da Knudsen var i Utne til bryllupet mellom skipskaptain Johan Johansen Utne og Johanne Chatarine Utne f. Garmmen som giftet seg 31.03.1869. Johans foreldre drev ...

Fjell, Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-0280

Knud Knudsen

[Prest]

Cand. theol. Vilhelm Koren 1803-1866. Han søkte aldri et presteembete, men var vikarprest for sin bror Niels Koren i Ullensvang mens han var stortingsrepresentant.

Prest, Prestekjole

Fotografi ubb-kk-nsx-0019

Knud Knudsen

Oppedal i Hardanger

Fjell, Vei, Gård, Bygd, Hesje, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0233

Diplom datert 1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland)

1380-07-10

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0053

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Knudsens mørkeromstelt bakerst i robåten

Fjell, Fjord, Bolighus, Kaianlegg, Havnebod, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0865

Diplom datert 1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland)

1469-01-25

Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham. Holcks oversettelse og ...

Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0154

Kristen Dverhagen Irgens

Rjukandefoss

1907-07-26

Opofossen

Landskap, Kvinne, Foss, Vei, Mann, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-201

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Skrikjofossen i bakgrunnen

Fjell, Foss, Frukttrær, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16692

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Knudsens mørkeromstelt på bakerste robåt

Fjell, Kirke, Fjord, Robåt, Naust, Fiskegarn, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0857

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-2084

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-nbx-0464

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-002

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Trolig fotografert da Knudsen var i Utne til bryllupet mellom skipskaptain Johan Johansen Utne og Johanne Chatarine Utne f. Garmmen som giftet seg 31.03.1869. Johans foreldre drev ...

Fjell, Fjord, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Turisme, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0278

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2081

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0237