Knud Knudsen

Kvalnæs i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0025

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0858

Diplom datert 1367, 29. august. Svartveit (Ullensvang, Hordaland)

1367-08-29

Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol.

Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0046

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Damskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab.

Isbre, Fjell, Fjord, Dampskip, Mann, Bolighus, Kaianlegg, Gutt, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0566

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Bolighus, Kaianlegg, Havnebod, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0865

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Fjord, Gård, Kirke, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0229

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Bolighus, Naust, Vei, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0860

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0867

Diplom datert 1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland)

1415-10-10

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger.

Diplomer, 1400-tallet, forlikt om arven

Diplom ubb-diplom-0084

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-20997-196

Diplom datert 1674, 26. oktober. Måkestad (Ullensvang, Hordaland)

1674-10-26

Amund Johansen og Torbjørn Siversen, som begge bor på Isberg i Odda Sogn, har solgt til Haldor Arnesen på Kambestad, lensmann i Ullensvang, deres odelsparter i Isberg som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre. ...

Diplom ubb-diplom-1008

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0232

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Kvinne, Mann, Kaianlegg, Gutt, Høylass

Fotografi ubb-bs-ok-20997-194

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0238

Knud Knudsen

Ullenvangs Kirke i Hardanger

Ullensvang kirke er en langskipskirke i gotisk stil. Kirken er trolig oppført i slutten av 1200 tallet. Kirken ble utvidet i 1884

Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0235

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Folkemengde, Musikkorps, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7498

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Fotografert mot Ullensvang kyrkje og Børvenuten.

Fjell, Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0231

Diplom datert 1772, 4. desember. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)

1772-12-04

Auksjonsskjøte på Herrandsholmens gjestgiveri med privilegier til Peter Harmens. Se Ms 623.c (Slekten Harmens papirer).

Diplom ubb-diplom-1430

Diplom datert 1786, 12. desember. Frøines (Ullensvang, Hordaland)

1786-12-12

Skifte etter avdøde Ingelef Olsdatter, gift med klokker Iver Mattiassøn Frøines. Se Ms 77.L.9.a.l (Sogneprest Olafsens saml.).

Diplom ubb-diplom-1521

Diplom datert 1369, 15. april. Uten sted)

1369-04-15

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger.

Diplomer, 1300-tallet, salg

Diplom ubb-diplom-0048

Diplom datert 1719, 3. mars. Øvre Børve (Ullensvang, Hordaland)

1719-03-03

Skifte etter Anne Pedersdatter Løgit, Øvre Børve. Ukomplett. Se Ms 777.L.9.a.4 (sogneprest O. Olafsens saml.).

Diplom ubb-diplom-1157

Diplom datert 1757, 13. april. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)

1757-04-13

I et makeskifte mellom Lars Aamundsen Indre-Ålvik og Iver Johanssøn Ørdal, overdrar Lars hans hustrus odelsjordpart i gården Ørdal i Granvin tinglag og Eidfjord kirkesogn til Iver og får til gjengjeld en odelsjordpart i gården ...

Diplom ubb-diplom-1356

Knud Knudsen

Fra Lofthus i Hardanger

Lofthus fotografert mot Ullensvang kyrkje, med utsikt mot Børvenuten og Folgefonna

Isbre, Fjell, Fjord, Kirke, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0567

Diplom datert 1716, 8. juli. Ullensvang, Prestegården (Hordaland)

1716-07-08

Skjøte i gården Velure fra Jørgen Jenssøn Brose, sogneprest i Kinsarvik til Svend Magnussøn. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)

Diplom ubb-diplom-1151

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Hest, Kaianlegg, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Fjord, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0224

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-0280

Catharine Hermine Kølle

Ullensvang.

Ullensvang kirke, Sørfjorden og Folgefonna i bakgrunnen

Prospekter, Isbre, Kirke, Kirker, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000451

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Kvinne, Gutt

Fotografi ubb-bs-ok-20997-195

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Fjord, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-0234

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Landskap, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7497

Knud Knudsen

Kvitevold i Hardanger

Bolighus, Vei, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0225

Bernt Martin Henrik Nielsen Schrøder

Ullensvang

Fru Knudtzon, tredje person til venstre, rett etter hestene.

Kvinne, Hest, Mann, Gruppeportrett, Kløvhest, Hesje

Fotografi ubb-bs-fol-01257

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Naust, Vei, Hesje, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Dapskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger Sønhordlandske Dampskibsselskab.

Dampskip, Mann, Bolighus, Kaianlegg, Naust, Utedo

Fotografi ubb-kk-1622-08087

Knud Knudsen

Hovland i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0024

Diplom datert 1679, 2. april. Kambestad (Ullensvang, Hordaland)

1679-04-02

Jerand Johansen og Synnøve Johansdatter samt Torbjørn Siversen, på vegne av sin hustru Herborg Johansdatter, har solgt til Haldor Arnesen Karnbestad deres rette odels parter i gården Isberg. De fikk i betaling 1 riksdaler for ...

Diplom ubb-diplom-1026

Diplom datert 1709, 5. september. Ernes (Ullensvang, Hordaland)

1709-09-05

Utskrift av avtaksforretning på gården Ernes. Landskyld og skatt til kongen og Lysekloster blir satt ned etter et steinskred på gården. Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens saml.).

Diplom ubb-diplom-1130

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Bolighus, Naust, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862

Diplom datert 1436, 21. mars, Ullensvang (Hordaland).

1436-03-21

To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463.

Diplomer, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0105

Diplom datert 1778, 4. august. Ullensvang (Hordaland)

1778-08-04

Kopi av makeskifte i gårdene Isberg og Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirkesogn. Ole Haldorsen Espe overdrar til sin datter Guro Oldsdatter Espe en part i Isberg, og mottar av Jon Ellingsen Jåstad, på hennes ...

Diplom ubb-diplom-1459

Diplom datert 1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)

1443-01-09

To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger. Holcks gave.

Diplomer, Månedsmatsbol, 1400-tallet, Skatt

Diplom ubb-diplom-0115

Diplom datert 1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1449-06-14

To menn gjør kjent at brødrene Birger og Halle Eindridssønner solgte til Silvester Vikingssøn en åtting i eplehaven på Hovland i Ullensvang sogn i Hardanger. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.

Salg, Diplomer, 1400-tallet, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0123

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Bolighus, Naust, Helletak, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0859

Knud Knudsen

Parti fra Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0228

Diplom datert 1346, 25. april. Uten sted

1346-04-25

Hans oversettelse er vedlagt. Holcks gave. To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde ...

Diplomer, 1300-tallet, Gave

Diplom ubb-diplom-0028

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2082

Diplom datert 1727, 15. november. Kinsarvik prestegård (Ullensvang, Hordaland)

1727-11-15

Jørgen Jenssön Brose, prost i hardanger og sogneprest til Kinsarvik, utsteder skjøte til Lars Johannessen Ålvik i Øystese sogn på Vikør hovedkirke og Øystese annekskirke, som Lars Johannessøn sammen med sin avdøde far Johannes Larsson ...

Diplom ubb-diplom-1185

Knud Knudsen

Parti fra Hovlandsdalen i Hardanger

Mann, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0026

Knud Knudsen

Utentittlel

Cand. theol. Vilhelm Koren 1803-1866. Han søkte aldri et presteembete, men var vikarprest for sin bror Niels Koren i Ullensvang mens han var stortingsrepresentant.

Prest, Prestekjole

Fotografi ubb-kk-nsx-0019

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0771

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubm-bf-diby-000449

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Huset til venstre er den gamle tingstova. Hus nr.2 er Utne Hotel som er utvidet og påbygd flere ganger.

Fjell, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Turisme, Naust, Tregjerde, Dal, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-1318-0279

Diplom datert 1449, 22. juli. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1449-07-22

To menn gjør kjent at Torleif Ivarssøn solgte til ovennevnte Silvester Vikingssøn en åtting i eplehagen på Hovland. Jfr. Nr. 908. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.

Salg, Diplomer, 1400-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0124

Diplom datert 1798, 15. oktober. Ullensvang (Hordaland)

1798-10-15

Et dokument fra Ullensvang prestegård. Oppsitteren Johannes Olsen på gården Velure i Kinsarvik prestegjeld mistet diverse bygninger, inventar og gårdsredskaper i en brann 21. juni 1798. Brannen gjorde Olsen husvill. Han ber øvrigheten om tillatelse ...

Diplom ubb-diplom-1584

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-001

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-0864

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Utsnitt av ubm-bf-diby-000449.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubb-ms-utst-0056

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Opedalsvegen, Skrikjofossen i bakgrunnen

Kvinne, Fjell, Gård, Vei, Frukttrær, Uthus, Helletak, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16701

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0866

Knud Knudsen

Oppedal i Hardanger

Fjell, Bygd, Gård, Naust, Vei, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0233

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Landskap, Sau

Fotografi ubb-dju-p-0477a

Diplom datert 1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland)

1380-07-10

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold.

Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0053

Diplom datert 1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland)

1469-01-25

Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham. Holcks oversettelse og ...

Diplomer

Diplom ubb-diplom-0154

Kristen Dverhagen Irgens

Rjukandefoss

1907-07-26

Opofossen

Landskap, Kvinne, Foss, Mann, Elv, Vei

Fotografi ubb-bs-ok-20997-201

Diplom datert 1567, 16.mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

1567-03-16

Sammendrag: Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt ...

1500-tallet, Diplomer, Salg av eiendom, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0265

Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

1566-09-08

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0264

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Fjell, Fjord, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Turisme, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0278

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Skrikjofossen i bakgrunnen

Fjell, Foss, Frukttrær, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16692

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Kirke, Naust, Fiskegarn

Fotografi ubb-kk-1318-0857

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-2084

Diplom datert 1670, 13. juli. Ullensvang (Hordaland)

1670-07-13

Et gjeldsbrev fra sogneprest Henrik Tobiassen i Kinsarvik prestegjeld til hans svoger fogd Hans Hanssøn i Hardanger. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)

Diplom ubb-diplom-0994

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-nbx-0464

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-002

Diplom datert 1737, 29. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1737-05-29

Søknad fra soldat Jon Olsen om giftemål med Kari Magnusdatter Velure. Ifølge påskrift, d. Vossevangen 15. juni 1737, er søknaden innvilget. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)

Diplom ubb-diplom-1224

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2081

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0237