Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Gate, Fargefotografi, Fabrikk, Industribygning, Lastebil

Fotografi ubb-nor-k-0080

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0091

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Interiør fra O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-0096

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

O. Kavli

Fargefotografi, Fabrikk, Industribygning, Lastebil

Fotografi ubb-nor-k-0076

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0090

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-231

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fargefotografi, Industriområde

Fotografi ubb-nor-k-0086

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0088

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Reprofoto

Interiør, Kvinne, Kvinner i arbeid, Gruppeportrett, Arbeider, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-236

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Personbil, Gate, Fabrikk, Industribygning, Lastebil

Fotografi ubb-nor-k-0078

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0079

Atelier KK

[Kvinnelige arbeidere ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinnelige arbeidere ved O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-232

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0081

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinner i arbeid på O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-1391

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Gruppeportrett, Arbeider, Mann, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-230

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Kvinne, Gruppeportrett, Innrammede bilder, Mann, Fabrikk, Kjole, Dress, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-234

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Interiør, Gruppeportrett, Arbeider, Mann, Fabrikk, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-235

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Interiør fra O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-0094

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Interiør fra O. Kavli A/S ostefabrikk

Eldre mannsportrett

Fotografi ubb-nor-k-0097

[Kjeller, dør]

Interiør, Dør, Kjeller

Fotografi ubb-kk-n-424-238

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

O. Kavli

Fargefotografi, Fabrikk, Industribygning, Lastebil

Fotografi ubb-nor-k-0076

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0093

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1962-06-05

Kvinner i arbeid på O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-1390

[Arbeider i maskinrom]

Interiør, Arbeider, Fabrikk, Arbeidsklær, Maskinrom, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-237

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

1962-06-05

O. Kavli

Gate, Fabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-k-0082

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0089

Atelier KK

[O. Kavli]

1956-11-14

O. Kavli

Gate, Fabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-k-0083

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

1957-10-09

Kvinner i arbeid på O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-1389

[Kjeller]

Interiør, Arbeider, Arbeidsklær, Dør, Kjeller

Fotografi ubb-kk-n-424-239

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Fotografi ubb-nor-k-0092

Widerøe's Flyveselskap A/S

O. Kavli A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Næringsbygg, Industriområde

Fotografi ubb-w-sh-119789

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fargefotografi, Fabrikk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-k-0085

Norvin Reklamefoto

O. Kavli A/S

Kvinner i arbeid på O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Ostefabrikk

Fotografi ubb-nor-k-0095

Atelier KK

[Ansatte ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

Interiør, Kvinne, Gruppeportrett, Mann, Fabrikk, Kjole, Dress, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-117

Norvin Reklamefoto

[O. Kavli]

O. Kavli

Gate, Fabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-k-0084

Bergens Bliktrykkeri A/S

1950-07-05

Flyfoto, Blikktrykkeri, Ostefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-022783

Atelier KK

[Kvinnelig arbeider ved O. Kavli A/S ostefabrikk]

1943-02-15

Kvinnelig arbeider ved O. Kavli A/S ostefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Ostefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-424-233