Diplom datert 1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1361-03-29

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og ...

Salg, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0040

Referanse til diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger. Bekreftet i vedisse av 29. mars 1361

1330-03-24

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0012