Atelier KK

[Smørsallmenningen]

Smørsallmenningen

Bygninger, Gate, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-n-502-037