Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Maaløy

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-333-022

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Mekanisk verksted, Robåt, Skipsbygging - verftsindustri, Bøye

Fotografi ubb-kk-n-333-024

Widerøe's Flyveselskap A/S

Frydenbø slip & mek. Verksted A/S

Mekanisk verksted, Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Slipp

Fotografi ubb-w-sh-005028

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Damsgård]

Flyfoto, Aerial photo, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview, Lærfabrikk, Margarinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005050

Widerøe's Flyveselskap A/S

Michelsens Lærfabrikk-Bergen

Mekanisk verksted, Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Slipp, Lærfabrikk, Margarinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005051

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Båt på slip

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-333-021

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Båt på slip

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-333-020

Atelier KK

[Frydenbø Slip og Mek. Verksted]

Frydenbø Slip og Mek. Verksted.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-333-027

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-333-026

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-333-025

Atelier KK

Frydenbø Slip og Mek. Verksted

Herløfjord.

Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Fjordabåt, Skipsskrog

Fotografi ubb-kk-n-333-023