Ukjent

[Kaien på Hundvin i slutten av 1940-årene]

Kaien på Hundvin i slutten av 1940-årene

Kaianlegg, Buss, Personbil, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-07618