Knud Knudsen

Parti fra Sarabraaten ved Kristiania

Sarabråten i Østmarka ligger ved nordøstre enden av Nøklevann. Thomas Heftye bygde sommerstedet Sarabråten. Arkitekter var H.E.Schirmer og Wilhelm von Hanno. Sarabråten blir regnet som det eldste utfratsstedet i Oslo.

Stabbur, Flag, Flagg, Hytte, Sommersted, Loft

Fotografi ubb-kk-1318-0707

Knud Knudsen

Parti fra Sarabraaten ved Kristiania

Sarabråten i Østmarka låg ved nordøstre enden av Nøklevann. Stedet regnes som Oslos eldste utfartssted. Hjulbåten Sara gikk i lystfart på Nøklevann.

Naust, Skog, Vann, Båtstø

Fotografi ubb-kk-1318-0708