Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Fra Henrik Mathias og Thoras hjem i Skien

Familieportretter, Villa, Stabbur

Fotografi ubb-lbl-08103

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Fra Henrik Mathias og Thoras hjem i Skien

Familieportretter, Stabbur

Fotografi ubb-lbl-08104

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lauritz og Henrik med døtre]

Familiens adresse i denne perioden var Nedre Malmøgate 2

Jente, Girl, Mann, Man, Trapp

Fotografi ubb-lbl-08210

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Fra Henrik Mathias og Thoras hjem i Skien

Familieportretter, Villa

Fotografi ubb-lbl-08099

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Niesen til Lauritz i forgrunnen. Bak skimtes huset til broren Henrik Bekker Larsen.

Villa, Jente, Girl, Sveitservilla

Fotografi ubb-lbl-08100

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Broren Henrik med familie. De to av de små ungene er ukjente

Familieportretter, Stabbur

Fotografi ubb-lbl-08104

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Broren Henrik med familie forand sitt hus.

Familieportretter, Villa

Fotografi ubb-lbl-08099

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Broren Henrik med familie.

Familieportretter, Villa, Stabbur

Fotografi ubb-lbl-08103

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skien]

Broren Henrik forand sitt hus.

Villa, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08102