Widerøe's Flyveselskap A/S

Flesland Fabrikker A/S

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082404

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-448-191

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Arbeider, Fisk, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-448-193

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Fisk, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-448-192

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Fisk, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-448-194