Olai Schumann Olsen

[Bredsgården etter 1928, Bryggen]

Bredsgården etter 1928, Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Fotografi ubb-so-0123

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Bredsgården, nedre del, sett oppover.

Arbeider, Worker, Postkort, Mann, Man, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Postkort ubb-bs-pkb-00068

Mittet & Co.

Bergen, Tyskebryggen

Bryggefronten f.o.m. nordre Bredsgården, sett nordvestover

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Tønne, Håndkjerre, Hestekjerre, Dampskipsselskap

Postkort ubb-bs-pkb-00080

[Bredsgården (midtre del)]

Bredsgården (midtre del)

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Fiskeri-handel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-so-0107

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Leppen]

Bryggen. Leppen

By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-0119