Oscar Hansen

[hetland Kirke, Stavanger]

hetland Kirke, Stavanger

Kirke

Fotografi ubb-bs-ok-07390

Knud Knudsen

Stavanger.

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-2127-0868

Knud Knudsen

Parti ved Bredevandet i Stavanger

Kirke, School, Skole, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0187