Atelier KK

[Strandkaien]

Melkebil fra Storetveit gård

Personbil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Melkespann, Butikk, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjøretøy, Torghandel

Fotografi ubb-bs-fol-01727