Lauritz Johan Bekker Larsen

[Møhlenpris skole under bygging]

Bygninger, Skolebygning, Byggeplass

Fotografi ubb-bros-02477

Selmer Malvin Norland

[Klassebilde]

Karen Pauline Lunde nr. 2 fra venstre, 2. rekke med hvitt bånd i håret og svart nål i kjolen. Møhlenpris skole?Lilly Karin (Hjørnevik) Rebnord. 2. rad, nr.2 ...

Klassebilde, Jente, Elev

Fotografi ubb-il-0441

Atelier KK

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-n-269-106

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-268-012

Atelier KK

["Skolebespisningen", Møhlenpris skole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Yrkesklær, Elev, Bord, Klasserom, Melkeflasker

Fotografi ubb-kk-n-520-062

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Møhlenpris skole]

Bygninger, Skolebygning, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bros-02571

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-268-011

Atelier KK

["Skolebespisningen", Møhlenpris skole]

Interiør, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Gutt, Arbeidsklær, Klasserom, Veggur, Melkeflasker

Fotografi ubb-kk-n-520-013

K. Knudsen & Co

Bergen : Möhlenpris Skole

Bygninger, Skolebygning

Fotografi ubb-kk-nkx-0042

Rolf Norvin

Bergen sporvei

1954-06-04

Thormøhlensgate 24 til venstre, 27 til høyre. Møhlenpris skole (nr 25) ligger litt til høyre for bildet

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Buss, Trikkeskinner

Fotografi ubb-nor-b-0502

Carl Bjørn Olsen

[Turn og Idrettsforeningen Viking]

Turner, Turndrakt, Mann, Fane, Idretts-og Turnforeninger, Skoleplass

Fotografi ubb-bs-ok-16840

Knud Knudsen & Co.

Bergen : Möhlenpris Skole

Bygninger, Skolebygning

Fotografi ubb-kk-nkx-0035

K. Knudsen & Co

Bergen : Möhlenpris Skole

By- og småsteder, Skolebygning, Gate

Fotografi ubb-kk-nkx-0033

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-268-013

K. Knudsen & Co

Bergen : Möhlenpris Skole

Bygninger, Skolebygning

Fotografi ubb-kk-nkx-0038