John Bernhard Rekstad

Fra feltspatbrud Drag 1916

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-015

John Bernhard Rekstad

Betsegama Mannfj. 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-007

John Bernhard Rekstad

Muskedalen mot Dappa veppi 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-011

John Bernhard Rekstad

Morænen Grunnfjordbotn 1918

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-006

John Bernhard Rekstad

Kirkegaard paa Lapholmen 1918

Landskap, Geologi, Gravplass

Fotografi ubb-jr-224-013

John Bernhard Rekstad

Feltspatbrud ved Drag 1916

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-017

John Bernhard Rekstad

Hellemofjord 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-009

John Bernhard Rekstad

Strandl. Grunnfj., n.siden 1918

Landskap, Geologi, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-jr-223-001

John Bernhard Rekstad

Nordbugta fra i. Vasja 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-010

John Bernhard Rekstad

Mannfjord og Mannfjeld 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-009

John Bernhard Rekstad

Musken Hellemofjord 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-012

John Bernhard Rekstad

Strandlinje Musken 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-013

John Bernhard Rekstad

Hellemobotn 1918

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-008

John Bernhard Rekstad

Opspaltning av graniten ved Mannfj. 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-005

John Bernhard Rekstad

Saltvopfjeld 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-002

John Bernhard Rekstad

Gjeitviktind og strandl. Grunnfjord 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-003

John Bernhard Rekstad

Skuring ved Mannfj. 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-008

John Bernhard Rekstad

Grunnfj. botn 1918

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-005

John Bernhard Rekstad

Bjørnfjeld og strandl. Grunnfjord 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-004

John Bernhard Rekstad

Hellemobotn 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-007

John Bernhard Rekstad

Nedefter dalen Musken 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-010

John Bernhard Rekstad

Fra Drag 1913 el. 1918

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-001

John Bernhard Rekstad

Botnen i Mannfj. 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-006

John Bernhard Rekstad

Forsiden av morænen Musken 1918

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-012

John Bernhard Rekstad

Mot Leirelva fra Musken 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-014

John Bernhard Rekstad

Granitens avløsn. flater og ur paa n. siden av Hellemobotn 1918

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-223-011

John Bernhard Rekstad

Kvartsbrud ved Drag 1916

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-016

John Bernhard Rekstad

Kjøpsvik fra Lapholmen 1918

Landskap, Bygd, Geologi

Fotografi ubb-jr-224-014