Bjørn Berland

Larabanga

Kvinne, By- og småsteder, Dans, Fargefotografi, Folkemengde, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-bb-l-057-04

Bjørn Berland

Fufu-makers, Larabanga, v-65

Produksjon av Fufu

Mat, Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Kvinner og barn, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-bb-l-057-06

Bjørn Berland

Larabanga, Nordvestlige Ghana

Moske i leire datert til 1421

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Moske, Sau

Fotografi ubb-bb-l-057-03