Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergens Kulkompani A/S

1950-07-05

Lager,bunkerstasjon og tankanlegg Damsgård

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kullhandel

Fotografi ubb-w-sh-022782